Daniel

Cartes del Cap d’Estudis del Dani i de l’Isma

En les següents imatges, reproduïm la carta de bona conducta signada pel Cap d’Estudis de la Facultat de Física on estudien el Dani i l’Isma, certificant que són estudiants amb bona conducta.

Com pot ser que dos estudiants modèlics siguin considerats criminals perillosos que han d’estar a la presó sense judici?